Online avslutningsluttkonferanse – info og registrering her.

Den gode strategien med å fortette byen i stedet for å bygge på verdifull dyrkbar mark har ført til mindre grønne arealer der folk bor. I kombinasjon med klimaendringer gir det negative konsekvenser for byen. Byen tåler ikke store nedbørsmengder, det blir varmere i byen og det biologiske mangfoldet avtar. En måte å motvirke de negative effektene er å implementere blågrønne løsninger og bygge en “resilient” by. Men hvem tar ansvar for at disse investeringene gjøres? Hvem tar ansvaret for den blågrønne og spenstige byen?

Avslutningskonferansen arrangeres 11. november 2021 fra 14:00 – 16:30 CET