grønne vegger

Grønne vegger har ikke før i de senere år blitt vanlig i Norge. Grå og triste vegger får en personlig vri, og gir et bedre visuelt syn i gater. Det finnes forskjellige typer grønne vegger, enten er det prekultiverte plater som festes på vegg og eller så er det benyttet klatreplanter som er plantet på bakkenivå.