Organisasjoner

Konferanser og kongresser

Nettsteder

Norsk standard

  • NS 3840 Grønne tak – Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift – Ekstensive tak
  • NS 4417 Planteskolevarer – Sedummatter – Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking

Veiledninger

SINTEF BYGGFORSK – Aktuelle anvisninger fra byggforskserien:

Takprodusentenes forskningsgruppe

Informasjonsblad nr. 10 «Grønne tak» – Informasjonsbladet tar for seg den tekniske oppbygningen av et grønt tak.