Om NFGI

Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI) er en videreutvikling av Norsk forening for grønne tak (NFGT), som i sin tid ble opprinnelig stiftet som Norsk Torvtakforening.

 

NFGI er en interesseorganisasjon som fremmer blågrønn infrastruktur i samfunnet, spesielt i urbane områder.

Innenfor blågrønn infrastruktur retter NFGI fokus på blågrønne tak og vegger, samt andre løsninger som tilhører fagfeltet.

Økt urbanisering og klimaendring gjør at samfunnet i større grad må ta hensyn til blågrønne verdier, d.v.s. vegetasjon og vann. Formålet til foreningen er å være pådriver for utvikling og anvendelse av bærekraftig blågrønn infrastruktur teknologi.

NFGI er registrert som en ideell forening. Foreningens vedtekter kan sendes ved forespørsel (se kontaktskjema). Styret til foreningen presenteres her.

NFGI er medlem i og samarbeider med Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) og World Green Infrastructure Network (WGIN). 
Medlemskap i NFGI er åpen for bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser, forskning/utdanning, privatpersoner og andre som har interesse for blågrønne løsninger i byer og tettsteder.

Mvh
Styret i NFGI

Styret (2021 – 2023)

David Brasfield

styreleder
Innført til European Healthcare Climate Council 2019 (EHCC). Styreleder Norsk forening for grønn infrastruktur siden 2018 (NFGI). Styremedlem og sekretær, World Green Infrastructure Network siden 2017 (WGIN).

Gonçalo Liberato

nesteleder, kasserer
Arkitekt / landskapsarkitekt MNLA for egdastrek AS i Flekkefjord (Kristiansen & Selmer-Olsen). - Ekspert på europeiske programmer (koordinator, prosjektledelse og innsamling siden 2008). - Grønngründer (av flere teknologiselskaper innen miljøsektoren). - Entusiast for bærekraftig utvikling. - Styremedlem i NFGI siden 2019. - Samarbeid med Polske kommuner i EEA Grants programmet siden 2020.
cropped-cropped-logo.jpg

NORSK FORENING FOR GRØNN INFRASTRUKTUR

 

 

Organisasjonsnummer

890 957 072

 

Adresse

Kvanvikveien 500, 4420 Åna-Sira, Agder, Norway 

 

 

E-post

post@nfgi.no

 

 

Mobil

+47 94 14 32 10