Om NFGI

Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI) er en videreutvikling av Norsk forening for grønne tak (NFGT), som i sin tid ble opprinnelig stiftet som Norsk Torvtakforening.

NFGI er en interesseorganisasjon som fremmer blågrønn infrastruktur i samfunnet, spesielt i urbane områder.

Innenfor blågrønn infrastruktur retter NFGI fokus på blågrønne tak og vegger, samt andre løsninger som tilhører fagfeltet.

Økt urbanisering og klimaendring gjør at samfunnet i større grad må ta hensyn til blågrønne verdier, d.v.s. vegetasjon og vann. Formålet til foreningen er å være pådriver for utvikling og anvendelse av bærekraftig blågrønn infrastruktur teknologi.

NFGI er registrert som en ideell forening. Foreningens vedtekter kan sendes ved forespørsel (se kontaktskjema). Styret til foreningen presenteres her.

NFGI er medlem i og samarbeider med Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) og World Green Infrastructure Network (WGIN). 
Medlemskap i NFGI er åpen for bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser, forskning/utdanning, privatpersoner og andre som har interesse for blågrønne løsninger i byer og tettsteder.

Mvh
Styret i NFGI

Styret (2021 – 2023)

David Brasfield

styreformann

Mobil: +47 41 64 83 11

Linkedin

Gonçalo Liberato

nesteleder, kasserer

Mobil: +47 98 84 09 75

Linkedin

Jostein Sundby

styremedlem

Mobil: +47 47 45 13 32

Linkedin

Hans Hermansen

styremedlem

Mobil: +47 92 86 05 31

Linkedin


Adresse:

Songsveien 220
0806 Oslo 

E-mail:  post@nfgi.no

Mobil:   +47 94 14 32 10