Bli medlem av et faglig miljø for grønne infrastrukturer og velg din medlemsatser.

Studentmedlem

årsavgift 200 Kr.

 

Inkluderer NFGI profil med navn og telefon. 

Ordinærtmedlem

årsavgift 1,250 Kr.

 

Inkluderer NFGI profil med navn og telefon. 

Ordinærtmedlem link

årsavgift 4,000 Kr.

 

Inkluderer NFGI profil med firmanavn, telefon, linked in,
e-post og link til egen hjemmeside.

Næringsmedlem

årsavgift 12,500 Kr.

 

Inkluderer NFGI profil med firmanavn, besøksadresse, postadresse, telefon, e-post, link til egen hjemmeside, logo og en kort beskrivelse, prosjektliste, linked in.