NORSK FORENING FOR GRØNN INFRASTRUKTUR (NFGI)

  • Opprinnelig dannet som Norsk forening for torvtaksleverandører i 2004. Hovedfokus på bruksområder i land- og fjellområder og tradisjonelle og folkelige bygninger. 
  • Navneendring til Norsk Forening for Grønne Tak i 2013. Dette reflekterte at mange medlemmer hadde utvidet eller omdirigert fokus til urbane grønne tak.
  • Navneendring til Norsk Forening for Grønn Infrastruktur i 2017, som en anerkjennelse for det brede spekteret av verdier levert fra grønne tak, levegger og grønne infrastrukturteknologier.

Om foreninger

Økt urbanisering og klimaendring gjør at samfunnet i større grad må ta hensyn til blågrønne verdier, d.v.s. vegetasjon og vann. Formålet til foreningen er å være pådriver for utvikling og anvendelse av bærekraftig blågrønn infrastruktur teknologi. NFGI er en interesseorganisasjon som fremmer blågrønn infrastruktur i samfunnet, spesielt i urbane områder. Innenfor blågrønn infrastruktur retter NFGI fokus på blågrønne tak og vegger, samt andre løsninger som tilhører fagfeltet.

Frivillighet

NFGI er registrert i Frivillighetsregisteret som en ideell organisasjoner

Vedtekter

Foreningens vedtekter kan sendes ved forespørsel. 

Medlemskap

Medlemskap i NFGI er åpen for bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser, forskning/utdanning, privatpersoner og andre som har interesse for blågrønne løsninger i byer og tettsteder. Finn ut hvordan du blir medlem på medlemskap. (Klikk her)

Hovedarbeidsområder

  • Standarder, retningslinjer
  • Politisk påvirkning
  • Tilrettelegging for nettverksbygging mellom leverandører, utdanning, forskning mm.
  • Internasjonalt samarbeid og utveksling

Tilhørighet

NFGI er medlem i og samarbeider med Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) og World Green Infrastructure Network (WGIN).

Kontak oss