Blågrønt Kart

NFGI database av Blå-Grønne prosjekter i Norge.
Require 2 finger for map movement
24 Listings
Grønne Tak
Oslo
Sykehjem, Helse- og sosialsenter 13200m²
Fullføringsår: 2020 Hensikt: Helse og Sosialtjenester
Grønne Tak
Oslo
Ungdomsskole 5622m²
Fullføringsår: 2019 Hensikt: Forskning / utdanning
Grønne Tak
Oslo
Kombinert barne- og ungdomsskole 11500m²
Fullføringsår: 2010 Hensikt: Forskning / utdanning
Grønne Tak
Oslo
Barnehage 1800m²
Fullføringsår: 2019 Hensikt: Forskning / utdanning