ROMMEN SKOLE OG KULTURSENTER
Karen Platous Vei 31, 0988 Oslo

Rommen skole og kultursenter i Oslo, designet av L2 Arkitekter, representerer et bemerkelsesverdig eksempel på innovativ arkitektur og bærekraftig design. Bygningen utmerker seg med sitt grønne tak, som er et karakteristisk trekk ved prosjektet.

 

L2 Arkitekter har skapt en moderne og funksjonell struktur som fremmer læring, kreativitet og bærekraftighet. Det grønne taket bidrar til å redusere bygningens miljøpåvirkning ved å absorbere CO2, forbedre luftkvaliteten og redusere energiforbruket. Samtidig fungerer taket som en naturlig isolator, som bidrar til å regulere innetemperaturen og redusere behovet for oppvarming og kjøling.

 

Den arkitektoniske utformingen av Rommen skole og kultursenter kombinerer eleganse med funksjonalitet og tar sikte på å skape et inspirerende læringsmiljø.

 

Det grønne taket legger til en ekstra dimensjon av skjønnhet og bærekraftighet, og tilbyr et attraktivt uterom for rekreasjon og avslapning.

 

Gjennom Rommen skole og kultursenter har L2 Arkitekter demonstrert sitt engasjement for å skape bygninger som ikke bare oppfyller dagens behov, men også tar hensyn til fremtidige generasjoners velvære og miljøhensyn.

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2010
Prosjektkostnad: Kr. 450,000,000
Størrelse: 11500
Priser tildelt Prosjektet: Statens Byggeskikkpris 2011

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Landskaparkitekter: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter
Konsulenter: Rambøll: (RIE og IKT), COWI (RIT, RIB, RIBR, VA-teknikk, RIAKU, Avfall og RIM)
Entreprenører: Knut Skutle AS
Grønn infrastruktur leverandør: Veg Tech

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE TAK

Antall grønne tak 11
totalt vegetert tak areal kv/m 6400 m2

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter