NYE OSLO STORBYLEGEVAKT
Trondheimsveien 233, 0587 Oslo

Det nye legevaktsbygget i Oslo skiller seg ut med sin moderne arkitektur og det innovative bio solar taket. Designet med tanke på funksjonalitet, bærekraftighet og estetikk, representerer dette bygget en ny standard innen helseinfrastruktur.

 

Gjennom det blågrønne taket viser det nye legevaktsbygget i Oslo vei for fremtidens byggprosjekter ved å integrere innovative løsninger for å fremme både menneskelig helse og miljømessig bærekraft. Det fungerer som en naturlig isolator, som bidrar til å regulere innetemperaturen og redusere energiforbruket. Samtidig absorberer det regnvann og reduserer overflateavrenning, og bidrar dermed til å forbedre lokal vannkvalitet og redusere flomrisikoen.

 

Det nye legevaktsbygget er bygget med en fossilfri byggeplass, med mål om utslippsfrie maskiner og løsninger der det har vært mulig. De minste maskinene på prosjektet har vært elektriske, og i tillegg har Skanska benyttet en stor elektrisk graver i deler av prosjektet. All byggvarme gjennom hele prosjektet har vært basert på fjernvarme.

 

Man har også vært tidlig ute med ombruk i prosjektet. 27 hulldekker fra det gamle Regjeringskvartalet er gjenbrukt i den nye legevakten. Det samme er kappstein fra forskjellige andre prosjekter, samt marmor fra Nasjonalmuseet, som er støpt inn i terrazzogulvet i legevaktsmottaket.

 

Prosjektet er sertifisert som Breeam-Nor Excellent, og er den første og eneste legevakten som er Breeam-sertifisert i hele verden. Bygget har passivhusstandard, blågrønne tak og solcellepaneler.

 

Utbyggerne samarbeider med NVE for å dokumentere effekten av overvannsfordrøyingen på taket, og en rekke masterstudenter har besøkt prosjektet for å skrive oppgaver om Lean-metodikk, og betydningen av tillit for å få god prosjektgjennomføring.

 

kilden:https://www.bygg.no/det-nye-legevaktsbygget-i-oslo/1526463!/

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2023
Prosjektkostnad: Kr. 1,500,000,000
Størrelse: 32000

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: Oslobygg
Arkitekter: Nordic Office of Architecture
Landskaparkitekter: COWI
Konsulenter: RIB, BREEAM: Skanska Teknikk, RIV, RIBfy, RIE, RIBr, RIA, RIVA, RI Trafikk: COWI, RIB Tegl: Ingeniørplan
Entreprenører: Skanska Norge
Grønn infrastruktur leverandør: Bergknapp AS

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE TAK

Antall grønne tak 4
totalt vegetert tak areal kv/m 6825 m2

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter