prosjekter

NFGI har samlet en lang erfaring om blågrønne infrastruktur.

BLÅGRØNT KART i NORGE

søk vår database av grønne tak, grønne vegger

og andre blågrønt infrastruktur prosjekter i Norge.

ANDRE PROSJEKTER

finne ut mer om samarbeidsprosjekter som NFGI

er involvert på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå