medlemskap

Medlemskap i NFGI er åpen for bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser, forskning/utdanning, privatpersoner
og andre som har interesse for blågrønne løsninger i byer og tettsteder.

bli medlem

naeringsmedlemmer

bli sponsor