LØREN SKOLE
Økern Torgvei 4, 0580 Oslo

Skolebygget som fungerer som et supplement til den eksisterende Lørenskolen i Oslo, er et eksempel på hvordan bærekraftig design kan integreres i et allerede etablert miljø.

 

Det grønne taket, som er en del av dette tilleggsbygget, står som et symbol på bygningens miljøvennlige tilnærming. Det fungerer som et naturlig isolasjonslag og bidrar til å regulere innetemperaturen, samtidig som det absorberer regnvann og reduserer avrenning. Løren skole får både solcellepaneler og planter på taket. Takket være et pilotanlegg med en ny, norskutviklet solcelletekonologi.

 

Arkitekturen til dette skolebygget supplerer ikke bare den eksisterende Lørenskolen estetisk, men legger også til rette for en mer bærekraftig og innovativ læringsmiljø for elevene. Ved å inkorporere elementer som det grønne taket, viser dette tilleggsbygget en forpliktelse til å fremme miljøbevissthet og bærekraft i skoleområdet, noe som gir en inspirerende modell for fremtidige byggprosjekter.

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2019
Prosjektkostnad: Kr. 162,000,000
Størrelse: 5622

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekter: Romfarer Arkitekter
Landskaparkitekter: COWI
Entreprenører: WK Entreprenør
Grønn infrastruktur leverandør: Bergknapp AS

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE TAK

Antall grønne tak 1
totalt vegetert tak areal kv/m 1200 m2

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter