Ordinært medlemmer

David Brasfield

styreleder
Innført til European Healthcare Climate Council 2019 (EHCC). Styreleder Norsk forening for grønn infrastruktur siden 2018 (NFGI). Styremedlem og sekretær, World Green Infrastructure Network siden 2017 (WGIN).

Gonçalo Liberato

nesteleder, kasserer
Arkitekt / landskapsarkitekt MNLA for egdastrek AS i Flekkefjord (Kristiansen & Selmer-Olsen). - Ekspert på europeiske programmer (koordinator, prosjektledelse og innsamling siden 2008). - Grønngründer (av flere teknologiselskaper innen miljøsektoren). - Entusiast for bærekraftig utvikling. - Styremedlem i NFGI siden 2019. - Samarbeid med Polske kommuner i EEA Grants programmet siden 2020.