Arrangementer
Oslo tar Tak, og Fasader

Oslo tar Tak, og Fasader

26. april kl. 12-14

Vega Scene, Hausmanns gate 28, 0182 Oslo

 

Handlingsplan for grønne tak og fasader (2023) er ferdigstilt. Den følger opp strategi for grønne tak og fasader (2022), og beskriver flere tiltak og en felles innsats for at det etableres flere grønne tak og fasader i byen. I tillegg har Oslo kommune, med bistand fra SINTEF og støtte fra Miljødirektoratet, utarbeidet veilederen Bæreevne for eksisterende takkonstruksjoner med ny grønn takoppbygging.

Den 26. april holder Norsk Forening for Grønn Infrastruktur (NFGI), i samarbeid med Plan og bygningsetaten, et arrangement hvor både handlingsplanen og veilederen presenteres. Vi ønsker dine meninger og innspill til hvordan handlingsplanen best kan realiseres, og hvordan veilederen om grønn «retrofit» av tak kan tas i bruk.

Plan og bygningsetaten kommer til å holde flere arrangement om handlingsplanen for ulike målgrupper. 

Målgruppa denne gangen er offentlig ansatte og fagkyndige konsulenter.

Påmelding til arrangementet er her (digital eller fysisk):

Registrer her