artikler
Revidert veileder om prosjektering og bygging av grønne tak

Revidert veileder om prosjektering og bygging av grønne tak

Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) har revidert sitt informasjonsblad nr 10 om prosjektering og bygging av grønne tak, med innspill fra bl.a. NFGI. Bladet finnes her: https://www.tpf-info.org/