artikler
Blågrønne tak

Blågrønne tak

Blågrønne tak har ikke vært vanlig i Norge fram til nå. Man er imidlertid nødt til å etablere andre typer overvannsanlegg enn tradisjonelle overvannsledninger i grunnen.

I tettbygde strøk er det begrenset med areal til dette. Løsningen ligger derimot i høyden.

Blågrønne løsninger gir arkitekter og utbyggere stort kreativt spillerom på husets femte fasade, hvor takflaten kan brukes til takhager, terrasser, grønne tak, idretts- og aktivitetsflater, birøkt og solceller.

Overvannshåndtering og grøntarealer på taket vil kunne spare utbygger for store utgifter til nedgraving av fordrøyningsløsninger som rør, kassetter og magasiner, samt bortkjøring og deponering av ofte forurensede masser. Blågrønne tak og hager eller treningsfasiliteter på taket bidrar til økt livs- og lokalitet for beboere, og vil samtidig mini castello gonfiabile kunne gi høyere verdi på eiendommen.

Fra et samfunnsmessig perpektiv vil vannfordøyning på tak bidra til å forhindre oversvømmelser og flom i det offentlige rom. I ytterste konsekvens kan det forhindre at forurenset flomvann påvirker drikkevann-kretsløpet.

Svaret er blågrønne tak

  • Blått fordi taket gjøres om til et overvannsreservoar som fordøyer styrtregnet før det eventuelt ledes ned i overvannsnettet. Det kan også utnyttes til vanning i tørre perioder, spyling av toaletter i bygget m.m.
  • Grønt fordi bygningens femte fasade, som i dag er hjemmet til ventilasjonsanlegg og kabelgater, erstattes av natur og utearealer