standard
Norsk Standard for ekstensive grønne tak

Norsk Standard for ekstensive grønne tak

NS 3840:2015 har blitt 6 år gammel men er fortsatt en svært god kilde til informasjon om planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak. Fire av NFGI’s nåværende styremedlemmer deltok i standardiseringskomiteen som ble ledet av Pedro Ardila. For eiere og utbyggere som skal bestille grønne tak kan det være smart å henvise til standarden når det er et ønske om grønne tak i et prosjekt. For de som skal prosjektere bygg med ekstensive grønne tak vil standarden bidra til sikring av kvalitet i sluttresultatet. Mer informasjon om standarden og mulighet for bestilling av den finnes her.