artikler
Rutenparken i Sandnes

Rutenparken i Sandnes

Prosjektet er utført i regi av Sandnes kommune

Bærekraftig klimatilpassing I alle vekstområdene på overflaten i parken er det lagt en blanding som består av gjenbruksstein fra Velde Pukk, biokull produsert av Sandnes kommune og kompost. Denne næringsrike blandingen gir røttene tilgang til fritt vann, uten å magasinere dette. Massen er også vel tilrettelagt for at røttene skal vokse fritt og spre seg i grunnen. I tillegg binder massen CO2 i store mengder. I parken og i beplantningen på kollektivterminalen har kommunen brukt ca. 400 kubikkmeter biokull, rundt 100 tonn. Biokull binder og lagrer CO2. Det lagres ca. 75 kg CO2 per kvadratmeter plantefelt på Ruten.

Infiltrerende grunn Hele parken har permeabel oppbygging, i form av skjelettjord i grunnen. I alle arealene med hardt dekke, som asfalt eller granitt, er det spylt ned en blanding av biokull og kompost i minst 60 cm tykkelse. Det samme er gjort i kollektivterminalen. Der med geonett i tillegg. Dimensjonen på steinen i oppbyggingen er 90 – 150 mm og alle massene er gjenbruksstein fra Velge Pukk. Sandnes kommune produserer selv biokull, og binder allerede ekstreme mengder CO2. I tillegg gir biokull mer robuste og frodige grøntanlegg, som har redusert behov for vanning.

Volumet består av 85 prosent stein. Noen steder er det 65 prosent, andre steder 90. I denne grunnen er det luft over alt, derfor kan den ved behov lagre veldige mengder vann. Ikke dannes det pytter, ikke er det nødvendig med overvannsrør. Vannet magasineres og renner ned.   Det er ombygget en flate på over 20 mål, som opprinnelig var med tett asfalt, til et infiltrerende areal. Etter ombyggingen har området ikke levert vann til overvannsnettet, noe som har bedret kapasiteten på rørnettet betydelig.

For de som vil ha mere informasjon om prosjektet er det en link til originalartikkelen her: https://vannfakta.no/ruten-et-blagront-baerekraftig-byrom/