artikler
Andre grønne infrastrukturer

Andre grønne infrastrukturer

Det finnes mange forskjellige typer grønne infrastrukturer. NFGI har i hovedsak sitt kompetanseområde innen grønne tak og vegger, men ønsker å fremme andre typer grønn infrastruktur. Det er ingen klar definisjon på hva som er en grønn infrastruktur,  foruten at den er vegetert. 
Ulike typer grønne infrastrukturer kan være: 

  • Parker og andre grønne dekker
  • Regnbed
  • Bekker og dammer tilknyttet grønne dekker