artikler
Økern Portal tildeles Scandinavian Green Roof Prize

Økern Portal tildeles Scandinavian Green Roof Prize

Økern Portal ble 17. mars 2022 tildelt Scandinavian Green Roof Award. Prisen gis årlig til det beste grønne tak prosjektet i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Tildelingen ble annonsert av Henrik Aspegren, Styreleder for Scandinavian Green Infrastructure Association. Juryen var entydig i sin vurdering.
– Økern Portal skiller seg klart ut som vinneren med hensyn til kvalitet og oppfyllelse av vurderingskriteriene: biologisk mangfold, økologisk bærekraft, overvannshåndtering og klimatilpasning, innovativ design, verdi som oppholdsarealer og biophilic design kvalitet, sier Aspegren.

NFGI hadde gleden av å nominere prosjektet til prisen, på vegne av vår medlem U.Reist AS.

Det er Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) som eier Økern Portal.

Forvaltningsdirektør i OPF, Richard Groven, forklarer at visjonen for prosjektet er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø, og at taket er kanskje det fremste eksempelet på dette.

– Taket på Økern Portal er Nord-Europas største spiselige takpark. Alt som vokser i takparken kan puttes i munnen, og alle er velkommen. Jeg vil takke våre samarbeidspartnere som har vært med på å skape denne fantastiske plassen, sier Groven.

Taket måler om lag 7 000 kvadratmeter og inneholder blant annet løpebane, tuftepark og bikuber. Det er satt av hele 5 000 kvadratmeter til dyrking av frukt, urter og grønnsaker.

– Spisestedene i bygget benytter seg av råvarene fra takhagen, og vi har et eget samdyrkelag der lokalbefolkningen inviteres til å lære om urbant landbruk i høyden. Tilbudet har vært særdeles populært, fortsetter Groven, og legger til at taket har en viktig funksjon knyttet til å fordrøye regnvann, noe som minimerer faren for flom. Scandinavian Green Roof Prize ble initiert i Malmö kommune i år 2000 i forbindelse med etablering av Scandinavian Green Roof Institute. Siden, har prisen blitt tildelt prosjekter som bruker takarealer på innovativt vis.

Daglig leder Andreas Capjon i U.reist AS, som har utviklet konseptet for den spiselige takhagen og drifter matdyrkingen og møtevirksomhet, hyller Oslo Pensjonsforsikring for å tenke nytt om takets funksjon.

– Taket på Økern Portal er fremtidens tak fordi det åpner for at folk kan benytte det som en grønn og fruktbar lunge i byen, der de kan møtes og dyrke mat, felles interesser og samhold. Vi takker OPF som har turt å gå foran og bestille et fyrtårnsprosjekt, som viser alle at taket kan være en ekstra etasje der det skapes verdier!

Landskaparkitektkontoret LARK har lagt sitt tydelig preg på prosjektet. Kjersti E. Tofte, Landkapsarkitekt MNAL berømmer Oslo Pensjonsforsikring.

–  Vi er veldig stolte over å ha fått utforme dette taket, og det hadde ikke gått uten et godt samarbeid med alle involverte parter og fag. OPF må berømmes for tørre å sikte høyt, og være så standhaftig i sin visjon at det har gjort Økern Portal et foregangsprosjekt for fremtidens bygg.

Dark Design Group ved DARK Arkitekter og Lark Landskap står bak arkitektur, utforming av landskap og takpark.

Prisen vil overleveres fysisk ved et arrangement på Økern Portals grønne tak senere i år. I tillegg til Scandinavian Green Roof Prize ble prosjektet kåret med DOGA prisen onsdag 16. mars i år. Se info her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/vinnere-av-doga-merket/parken-som-lofter-taket/

Kjenner du til et prosjekt som fortjener å bli nominert i 2022? Send gjerne ditt forslag til post@nfgi.no.

Tags :