NFGI var første til mølla med å besvare en forespørsel om bistand til etablering av en forening for grønn infrastruktur i Ukraina. Foreningen ble registrert i enhetsregisteret i Ukraina 5. sept., 2023. NFGI bistår med etablering og midlertidig teknisk drift av foreningens nettsted. Etter planen skal nettstedet være klar til publisering før jul, 2023.

Initiativtaker til etablering av foreningen er Landskapsarkitekt PhD, Oleksandra Strashok, midlertidig lokalisert på Wrocław University of Environmental and Life Sciences i Polen. Den ukrainske foreningen har flere viktige oppgaver foran seg, bl.a.:

For mer informasjon om samarbeidet ta kontakt med NFGI nestleder Gonçalo Liberato.