nyheter
World Green Infrastructure Congress 2024

World Green Infrastructure Congress 2024

World Green Infrastructure Congress 2024 arrangeres av Design for Nature og University of Auckland den første uken i september, 2024. Koblinger til programmet, mulighet for å sende en abstrakt, beskjed om “early bird” registrering osv. finnes her: https://www.wgic2024.org/. Andre spørsmål om kongressen kan rettes til NFGI styreleder, David Brasfield.

Tags :