artikler
NFGI bistår i etablering av en forening for grønn infrastruktur i Ukraina

NFGI bistår i etablering av en forening for grønn infrastruktur i Ukraina

NFGI var første til mølla med å besvare en forespørsel om bistand til etablering av en forening for grønn infrastruktur i Ukraina. Foreningen ble registrert i enhetsregisteret i Ukraina 5. sept., 2023. NFGI bistår med etablering og midlertidig teknisk drift av foreningens nettsted. Etter planen skal nettstedet være klar til publisering før jul, 2023.

Initiativtaker til etablering av foreningen er Landskapsarkitekt PhD, Oleksandra Strashok, midlertidig lokalisert på Wrocław University of Environmental and Life Sciences i Polen. Den ukrainske foreningen har flere viktige oppgaver foran seg, bl.a.:

  • Optimal bruk av grønn infrastruktur i ombygging etter krigen
  • Spredning av informasjon om global best praksis
  • Organisering av konferanser og utdanningstilbud
  • Gode koblinger mellom vitenskap og praksis

For mer informasjon om samarbeidet ta kontakt med NFGI nestleder Gonçalo Liberato.

Tags :