samarbeidsprosjekt
Green city corridors – climate awakening in Konin

Green city corridors – climate awakening in Konin

NFGI er ansvarlig for gjennomføringen av følgende aktiviteter innenfor prosjektet

Prosjektet med tittelen “Green city corridors – climate awakening in Konin”, ble tildelt en støttestøtte mottatt innenfor programmet ‘Environment, Energy and Climate Change’ EEA Financial Mechanism 2014 -2021.
 

Prosjektet er et bilateralt samarbeid mellom den polske foreningen “Dachy Zielone” (PSDZ), NFGI og Konin byen innenfor den bilaterale rammestrategien for det operasjonelle programmet Miljø, energi og klimaendringer finansiert fra Fondet for bilaterale relasjoner, som vil bli implementert i Piastow Kommune, Poland i perioden 01/09/2021 til 30/04/2024.

Presentasjon i åpningskonferanse i 20. oktober 2022

City Hall in Konin

 

 • Presentasjon av NFGI - David Vernon Brasfield

guider:
David Brasfield, Gonçalo Liberato

 

20. Juni 2022

 • Scandinavian Green Roof Institute
 • Omvisning i botaniske takhager

 • Augustenborg økodistrikt - Retrofit av nabolagsskala blå/grønn overvannshåndteringssystemer

 • Söderkulla SUDS

 • Greener Mølan St.

 • Godsmagasinet grønne veg

 • The Shipyard Park

 • Neptunigatan

 • OhBoy Roofs"

 

21. Juni 2022

 • Emporia Shopping Center
 • 8-House (BIG)
 • Copenhill
 • Metro to Ullevål Stadion
 • Walking tour of Gaustadbekken/Sogn Hagelab

 

22. Juni 2022

 • Aker River Commons
 • Munch Brygge
 • Stasjonsallmeningen
 • Platous gt. 6
 • Økern Portal
 • Dælenengt 36
 • Sonja Henie Ice Hall
 • Bjølsen student housing
 • Smestad Recycling Station
 • Villa housing with green roofs
 • 22. Deichmansgt. Rainbeds and street reclamation
 • Norsk folkemuseum Bygdøy
 • Båt to Aker brygge
 • Astrup Fearnly musesum.

 

23. Juni 2022

 • Teglverksdammen
 • Gladengvegen
 • Jordal sportspark
 • SørengkaiaAkerselva

21. april 2023

 1. Tre undertemaer:
  Planters og vanns rolle i bybildet (PSDZ)
 2. Byen i møte med klimaendringer (PSDZ)
 3. Utforming av grønn og blå infrastruktur (NFGI) - Gonçalo Liberato

 

Grupper

 • Kommunale ansatte prosjektrelatert – planlegging, teknisk drift, miljø mm.
 • Øvrige kommunalt ansatte
 • Utdanning – lærere på grunnskole til (videregående?) nivå (biologi, miljø, bygg)

 

Metodikk

 • 30 min åpningsforelesning over undertema (én powerpointpresentasjon som grunnlag. Publisering på Konin-prosjektets nettside).
 • Hva slags blågrønne inngrep?
 • Designprosesser og arbeidsmåter - hvordan jobbe med planlegging av blågrønn infrastruktur.
 • Flomkartlegging, hetebølgekartlegging, blågrønn- og baldakin-dekkeanalyse, beboernes tilgang til grønnstruktur, GIS-verktøy, borgervitenskapelige prosesser,
 • klimaendringer, konsultasjoner med interessenter, programvareverktøy,
 • hva kan Konin gjøre internt og hva gjør trenger de konsulenter for?
 • Kort gjennomgang av piloter på gang - SWOT Begrenset til ett eller to prosjekter. David samler informasjon, tegner bilder etc på hva som er gjort.
 • Kort omtale av andre lokale fysiske GI-prosjekter finansiert av EØS-midler, og delt inn i prosjekttyper - bussholdeplass grønne tak, skolegrønne tak og regnbed, andre offentlige bygninger, offentlige parkområder, overvannsdrenering langs veier (spesielt i flomutsatte områder)
 • Identifisering av mulige nye prosjekter i Konin. Brainstorming av mulige prosjektplasseringer, basert på kriterier: behov og verdier som skal skapes, eierskap til jord/eiendom og prosjektkapasitet, finansiering, påvirkning på lokalbefolkningen.

 

Oppgave

(2 undergrupper av 5):

 1. Hvilke andre områder, steder, steder - konkrete forslag med kartplasseringer
  Prosjektomfang (grenser, størrelse)
 2. Økosystemtjenester som skal ytes av inngrepene. Hvilke verdier vil skapes?
 3. Blågrønne inngrep i området
 4. Hva bør gruppen ta med til neste 90 minutters økt med klimatilpasning eller planter/vann?
 5. Be tolken eller noen fra den polske foreningen om å legge til rette for å få resultater fra gruppene våre på papir i Konin.

 

Analyse
Ideer reist innen hver av de tre gruppene og sammenligninger mellom arbeidet utviklet i grupper.

 

Postverksted
Publisering av Workshop-resultater på prosjektets nettside
Undersøkelser til workshopdeltakere utført 6 måneder etter workshopen for å verifisere oppnådd kunnskap

Presentasjon i Avslutningskonferanse i 25. april 2024

 

 • Ways To Activate Local Communities To Take Action To Mitigate Or Counteract The Effects Of Climate Change - David Vernon Brasfield
 • Green Roofs on public buildings as a Norwegian way of using Green Infrastructure in the fight against climate change - Gonçalo Liberato