nyheter
Grønn infrastrukturs rolle i ombygging etter krig og konflikt

Grønn infrastrukturs rolle i ombygging etter krig og konflikt

World Green Infrastructure Network har etablert en arbeidsgruppe for å utvikle og formidle konseptuelle tilnærminger og løsninger for å en optimal anvendelse av grønn infrastruktur i konfliktrammede byområder.
 
NFGI styreleder, David Brasfield, deltar i arbeidsgruppen og har dermed et godt utgangspunkt for å inkludere bidrag fra Norge i arbeidet. De som er interessert i en rolle eller å bidra til arbeidsgruppens oppgave bes melde sin interesse til post@nfgi.no