HØVRINGEN AVLØPSRENSEANLEGG
Bynesveien 68, 7018 Trondheim

Rent vann i Trondheimsfjorden, Høvringen renseanlegg behandler avløpsvann fra 2/3 deler av Trondheim.

Anlegget omfatter blågrønne og grå tak med ulike fordrøyende underlag. Det drives testing og forskning på hvordan takenes infiltrasjons- og fordrøyningsegenskaper responderer på ulike nedbørhendelser. Det testes ulike kombinasjoner av tynne ekstensive grønne tak, grønne tak med et fordrøyende medium under, og grå tak hvor det er brukt leca som filtermedium med belegningsstein oppå. Renseanlegget er eid av Trondheim Kommune, som har vært behjelpelig med å etablere taket. Siden dette er rehabilitering av et eksisterende grønt tak, har det ikke vært behov for søknad om fasadeendringer eller arealbruk.

 

De ulike løsningene er dokumentert og publisert av Klima2050, se http://www.klima2050.no/hovringen-bluegreengray-roofs

Prosjektperiode:  2017-2023

Finansiering: Finansiert av SFI Klima2050 (NFR prosjekt)

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2017
Størrelse: 88

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Klima2050
Entreprenører: Leca, Skjævelandgruppen, Isola

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE TAK

totalt vegetert tak areal kv/m 88 m2

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter