IKEA ÅSANE
Åsamyrane 250, 5131 Nyborg

Norges største prefabrikerte sedumtak. Levert i 2011. Taket fikk etter leveransen store problemer. Etter første vinter var mye av plantene døde. Et møysomelig arbeid ble satt i gang og to plantekonsulenter ble satt på saken. Etter et år med studier og et omfattende planteforsøk på taket kom konklusjonen. Sedumtak i Bergen krever svært god drenering og stiller derfor høye krav til vekstsubstratet. Sommeren 2013 ble taket reetablert med ny substrat og nye planter og fremstår nå som et flott grønt tak.

kilde: https://www.bergknapp.no/prosjekter/ikea-sane

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2011
Størrelse: 22000

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: IKEA
Grønn infrastruktur leverandør: Bergknapp AS

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE TAK

totalt vegetert tak areal kv/m 22000 m2

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter