MELLOMBYGGET
Avaldsnesgata 95, 4014 Stavanger

Mellombygget er en del av et kvartal med eldre industribygninger, som opprinnelig var hermetikk-fabrikk. Bygningsmassen er i tegl, og har gjennom flære byggetrinn blitt omdannet fra fabrikk til boliger, kontorlokaler og yogasenter, med mellombygget som siste byggetrinnet. Det opprinnelige volumet var på to etasjer er satt i stand. Fasaden mot gårdsrommet beholder opprinnelig utrykk, mens fasaden mot parken får noe mer vindusareal. Et tidligere påbygget volum som vender mot Lerviksveien er reparert med et utkraget, grønt volum i én etasje oppå mellombygget. Dett volumet er kledd med planter, og fremstår som en del av parken. Det grønne volumet markerer også inngangen/gjennomgangen til det indre gårdsrommet.

 

Kilde: www.barkarkitekter.no/mellombygget

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2013
Priser tildelt Prosjektet: Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2014

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: Jivanmukta AS
Arkitekter: Bark arkitekter AS, Torgeir Norheim
Grønn infrastruktur leverandør: Bergknapp AS

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE VEGGER

Antall grønne vegger på prosjekt 4

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter