ØKERN PORTAL
Lørenfaret 1, 0585 Oslo

Økern Portal er et teknologisk og miljømessig foregangsprosjekt som setter standarden for hva som vil forventes av nye næringsbygg i fremtiden. I samarbeid med Lark og Zinc, har vi skapt et fremtidsrettet og bærekraftig møte mellom næring og nærmiljø, i form av et landemerke som ligger i overgangen mellom boligbebyggelsen på Løren og den planlagte utviklingen av Økern. Prosjektet har vært sentralt i den pågående utviklingen av Hovinbyen som inkluderer Økern og Løren. Her inviteres lokalbefolkningen inn til restaurant- og kulturopplevelser, samt opp på den prisvinnende takparken. I samspill med byggets leietakere genererer de besøkende nytt byliv og skaper lokal aktivitet.

Økern Portal har en sterk identitet. Navnet kommer av byggets form, der konstruksjonen er bygget som et stålfagverk og utgjør både bro og portal inn til anlegget. Den store portalen spenner over 28 meter i fasaden, med nesten 11 meters høyde, og ønsker publikum velkommen fra øst.

Det hesteskoformede portalbygget leder inn til en frittstående paviljong i det grønne parkanlegget, og til hotellet Radisson RED. Et terrengfall på tre etasjer tas opp på tomten, som med sin parkmessige utforming leder gående gjennom portalen og danner en akse mellom nye Økern sentrum og Lørenbyen. Det karakteristiske portalbygget har en fasade av prefabrikkerte paneler i en kombinasjon av champagnefargede plater og sorte profiler. Fasadeelementene er fremstilt av 75 % resirkulert aluminium, og henter sin inspirasjon fra skogen. En fagverkskonstruksjon i stål utgjør de bærende elementene i designet, uttrykt som stammer og grener i det ekspressive formspråket, mens fasadeplatene er vinklet for å gi et lysspill og variasjon tilsvarende bladverket. Fasaden reflekterer vær og årstid i fjernvirkning, og gir en variert og spennende rytme på nært hold. Åtte gjennomgående lysgårder bidrar til å bringe dagslys lenger inn i kontorlokalene og bryte opp volumet.

I Økern Portal er det tilrettelagt for et mangfold av tilbud gjennom hele døgnet, med treningssenter og tjenesteyting, i tillegg til ca. 3000 kontorarbeidsplasser. Både det lokale nærmiljøet og leietakerne kan benytte seg av Nord-Europas største takpark med spiselige vekster, samt ni ulike bespisningskonsepter i paviljongbygget i det sentrale parkrommet.

Takparken på ca. 7000 m², hvorav 5000 m² er dyrkbar, dekker en takflate som skrår over fire etasjer. Blant vegetasjon, insektshotell og bikuber, finnes løpebaner og treningsapparater for aktivitet og lek, og terrasser danner sosiale møteplasser for alle. Det urbane landbruket på taket vekker stort engasjement gjennom et lokalt samdyrkelag som møtes jevnlig for å dyrke jorda i fellesskap. I tillegg inngår mange av de spiselige vekstene i det som serveres på Økern Portals spisesteder, og både skoler og barnehager fra nærområdet besøker takparken for lære om planter og sirkulære kretsløp. Takparken er en samlende destinasjon både for folk i bygget og hele bydelen.

kilde: https://darkarkitekter.no/prosjekter/okern-portal

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2020
Størrelse: 7000
Priser tildelt Prosjektet: Scandinavian Green Roof Award 2022, Takparken ble tildelt DOGA-Merket 2022

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: OPF, Vedal
Arkitekter: DARK arkitekter
Landskaparkitekter: LARK Arkitekter
Grønn infrastruktur leverandør: UREIST AS

GRØNNE TAK

totalt vegetert tak areal kv/m 5000 m2

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter