SKØYEN TERRASSE BARNEHAGE
Konventveien 76 0275 OSLO

Skøyen Terrasse barnehage i Oslo har tatt bærekraft til nye høyder med sin utnyttelse av intensive grønne tak. Disse grønne takene, preget av deres dypere jorddybde og varierte vegetasjon, tilbyr en mengde miljøfordeler samtidig som de forvandler skolens takrom til levende økosystemer.

Funksjonelt fungerer intensive grønne tak som effektive isolatorer, modererer innetemperaturer og reduserer energiforbruket til oppvarming og kjøling. De fungerer også som naturlige filtre, fanger opp luftbårne forurensninger og forbedrer luftkvaliteten i området rundt. Dessuten hjelper deres evne til å absorbere regnvann å håndtere avrenning av overvann, minimerer belastningen på den lokale dreneringsinfrastrukturen og reduserer risikoen for flom.

Utover de praktiske fordelene, tjener intensive grønne tak som pedagogiske eiendeler, og gir studentene oppslukende læringsopplevelser. Det mangfoldige plantelivet og dyrelivets habitater fremmer praktisk utforskning og oppdagelse, og fremmer miljøbevissthet og økologisk kompetanse blant unge elever. Studentene engasjerer seg i hagearbeid, lærer om innfødt flora og fauna og utvikler en dypere tilknytning til den naturlige verden.

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 1992
Størrelse: 500

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE TAK

totalt vegetert tak areal kv/m 500 m2

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter