SMESTAD GJENBRUKS­STASJON
Ullernchausseen 26, 0379 Oslo

Smestad gjenbruksstasjon er lokalisert på den tidligere tomten for Smestad brannstasjon. 

Takflatene med sedum oppleves som et landskap fra boligene i bakkant.

Gjenbruksstasjonen er en robust åpen hallkonstruksjon, inndelt i publikumsrampe og driftsareal. 

Bygningsvolumet er utformet med en hybrid av shedtak og saltak. Takflatene er utført med sedum (mose)

Hallen er dimensjonert for 34 biler for publikum og 16 containere for ulike fraksjoner avfall. 

Bygget har høye miljøambisjoner. Den klimatiserte delen av bygget oppnår gult energimerke A. 

Utomhusarealene består i hovedsak av kjøreareal: kømagasin for publikum og areal for inn-/utkjøring drift.

 I rabattene mellom kjøreområdene er det plantet strandrug. Det er plantet hengeplanter over fjellskjæringen slik at bygget etter hvert vil få en grønn bakgrunn.

 

kilde:

https://www.arkitektur.no/prosjekter/naering/smestad-gjenbruks-stasjon/

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2015
Prosjektkostnad: Kr. 126,000,000
Størrelse: 6000

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: Renovasjonsetaten, Oslo kommune
Arkitekter: Knut Longva MNAL, Nils Köplin MNAL, Ewan Smith, ­Michael Nordtømme
Landskaparkitekter: Heikki Granroth MNLA, Gunnar Vatnar
Konsulenter: Høyer Finseth AS (RIB), Multiconsult AS (RIG), TekØk Rådgivning AS (RIBr), Norconsult AS (RIE, RIV) Brekke & Strand Akustikk AS (RIAku)

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE TAK

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter