SONJA HENIE ISHALL
Middelthuns gate 26, 0368 Oslo

Sonja Henie Ishall i Oslo skiller seg ut med sin ikoniske arkitektur og det innovative grønne taket. Designet av Nordic — Office of Architecture, fremstår ishallen som et eksempel på hvordan moderne bygninger kan kombinere funksjonalitet med bærekraftighet og visuell appell.

Det grønne taket på Sonja Henie Ishall er ikke bare et estetisk trekk, men en integrert del av bygningens miljøvennlige design. Taket fungerer som et naturlig isolasjonslag, bidrar til å regulere temperaturen inne i hallen og reduserer behovet for energi. I tillegg absorberer det grønne taket regnvann, reduserer avrenning og bidrar til å forhindre oversvømmelser i nærområdet.

Arkitekturen til Sonja Henie Ishall kombinerer eleganse med funksjonalitet. Den buede formen og det lyse, åpne interiøret skaper en innbydende atmosfære for idrettsutøvere og publikum. Det grønne taket gir hallen et unikt preg, samtidig som det understreker bygningens forpliktelse til bærekraftig utvikling og miljøvennlig praksis.

 

Resirkulerte tekstiler

I kravspekken fra KID var det stilt krav om grønne takflater, både for naturlig fordrøyning og som et bidrag til ytterligere innlemming i landskapet. De to sidebygningenes flate tak er kledd med sedum. Men det buede halltaket på 3.500 kvadratmeter har opptil 88 graders helling. Det er ikke optimalt for at sedum kan trives og vokse. Løsningen ble å teste ut en løsning med mose – dyrket på resirkulerte tekstiler. En prøve av taktekkingsduken ble sendt til en fabrikant i Tyskland, og hengt opp på en vertikal vegg. Flere limtyper ble prøvd ut for å teste ut limeevnen mellom duken og den resirkulerte tekstilen.

– Mosen kom hit i ruller på 1,2 ganger 18 meter og hellimt på taktekkingen i løpet av tre dager i april. Mosen varierer sterkt i farge, avhengig av fuktighet og tørke. Under en tørkeperiode blir den grønn, gul eller oransje, mens den i regn blir grønn og frodig, forklarer Henie. Det skal være første gang denne løsningen blir brukt i Norge, i hvert fall i denne størrelsesorden.

 

kilde: https://www.bygg.no/sonja-henie-ishall/1451620!/

PROSJEKTBESKRIVELSE

Fullføringsår: 2020
Prosjektkostnad: Kr. 193,000,000
Størrelse: 4600

MEDARBEIDERE

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Arkitekter: Dyrvik Arkitekter
Landskaparkitekter: Rambøll Norge
Konsulenter: Rambøll Norge (RIB, RIE, RIV, RIAKU, RIByFy, RIBR, RIVA, RIMB, RIG, RIMG, BIM-K)
Entreprenører: Håndverkskompaniet
Grønn infrastruktur leverandør: Bergknapp AS

ØKOSYSTEMTJENESTER

GRØNNE TAK

Antall grønne tak 1
totalt vegetert tak areal kv/m 4000 m2

Kart

velg prosjekttype

lignende prosjekter